ارسال آسان جدید
استخدام C# Developer با حقوق توافقی در فارس
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
فارس
تمام وقت دورکاری
میان رده - Mid Level
C# | ASP.NET | HTML
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس وب ASP.NET Full Stack مسلط به MVC در شیراز
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
ASP.NET | jQuery | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Back-End مسلط به ASP.NET در اِرم نت در فارس
۱ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
ASP.NET | C# | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت رایکا افزار پارس در شیراز
۲ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | .NET Core | Angular
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Front End مسلط به HTML ،CSS و JavaScript در فارس
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
Vue.js | JavaScript | CSS