ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام کارشناس نقشه کشی سازه در فارس
مشخص نشده
۱ روز قبل
فارس
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر پروژه در شرکت اپل وین در فارس
مشخص نشده
۱ روز قبل
فارس
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی مسلط به نرم افزارهای معماری با حقوق تا ۱۲ میلیون در شیراز
مشخص نشده
۱ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام کارشناس فنی در شرکت اپل وین در فارس
مشخص نشده
۱ روز قبل
فارس
تمام وقت
استخدام کارشناس اخذ مجوزات ساختمان با حقوق تا ۱۰ میلیون در دیساتک در شیراز
۱ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نقشه‌کش با حقوق تا 10 میلیون در یک شرکت معتبر در شیراز
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند دفتری با بیمه در گروه صنعتی نمونه شیراز در فارس
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
فارس
حقوق ثابت 5,000,000 تومان
تمام وقت