استخدام راننده دارای خودرو نیسان با 20 میلیون حقوق و پاداش در فیروزآباد
مشخص نشده
۶۳ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 20,000,000 تومان
تمام وقت