ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Back-End مسلط به ASP.NET در اِرم نت در فارس
۴۸ دقیقه قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
ASP.NET | C# | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت رایکا افزار پارس در شیراز
۱ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | .NET Core | Angular
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Front End مسلط به HTML ،CSS و JavaScript در فارس
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
Vue.js | JavaScript | CSS
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس php / Asp.net در فرا هوش اوراسیا در فارس
فارس
تمام وقت پاره وقت دورکاری
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
PHP | .NET Core | ASP.NET
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Node Js در شرکت چادکو در شیراز
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
فارس
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان
Node.js | Express.js | JavaScript