استخدام مترجم حرفه ای زبانهای گوناگون در ترجمیتو از سراسر کشور
استخدام معلم خصوصی درموسسه دانش گستردرچهاراستان کشور
استخدام پژوهشگر در رشته های مهندسی،علوم پایه،علوم انسانی،زبان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه شریف پژوهان
استخدام مقطع ارشد و دکتری در موسسه علمی پژوهشی پایان نامه سرا
استخدام سراسری شرکت یاس سیستم و سه استخدام دیگر
استخدام فوری کارشناس فروش خانم در سمنان
استخدام کارشناس فروش با بیمه،حقوق ثابت،پورسانت و سرویس در سمنان
استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در سمنان
تمدید آزمون استخدامی استانداری سمنان سال ۹۲