استخدام نیروی خدماتی خانم جهت انجام کلیه امور منزل -تهران
استخدام خانم بصورت روزانه و شبانه روزی جهت انجام امور منزل
استخدام خانم جهت کار در منزل در تهران محدوده ولنجک
استخدام خانم جهت امور منزل و آشپزی با حقوق مکفی در تهران
استخدام خدمتکار منزل خانم جهت امور منزل و آشپزی-تهران
استخدام یک خانم جهت امورات منزل و آشپزی در منطقه بومهن
استخدام یک نیروی خانم جهت انجام امور منزل و خرید در تهران
استخدام خدمتکار خانم شبانه روزی جهت کار منزل در تهران
استخدام نیروی خانم جهت امور منزل ، متاهل با ضامن در تهران
استخدام خانمی جهت امور منزل در شهر تهران محدوده هفت تیر
استخدام زوج بدون فرزند باضامن معتبر جهت امور منزل و آشپزی
استخدام یک خانم جوان شبانه روزی جهت امور منزل در تهران
استخدام خانم جهت امور منزل بصورت نیمه وقت یا شبانه روزی
استخدام خدمتکار خانم جهت نظافت و کار در منزل در تهران
استخدام خدمتکار خانم جهت امور منزل به صورت شبانه روزی
استخدام خانمی جهت امور منزل و آشپزی بصورت شبانه روزی
استخدام یکنفر خانم جهت امورمنزل بصورت تمام وقت و نیمه وقت
استخدام یک نفر خانم جهت انجام امور منزل در شهر تهران
استخدام یکنفر خانم جهت انجام امور منزل در شهر تهران
استخدام کارگر خانم با سابقه جهت نگهداری کودک و امور منزل