آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام تعدادی نیروی آقا کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۱۱۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی چرخکار، تخته کار در مشهد
مشخص نشده
۱۴۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی چرخکار و وردست در مشهد
مشخص نشده
۱۶۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام چرخکار جهت کار در تولیدی کیف و چمدان در مشهد
مشخص نشده
۲۰۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام چرخکار جهت کار در کیف دوزی در مشهد
مشخص نشده
۳۴۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارمند رویه ساز کفش (پستی ساز) در مشهد
مشخص نشده
۴۵۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام چرخکار کیف دوز ماهر خانم و آقا در مشهد
مشخص نشده
۴۵۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام چرخکار و تخته کار جهت امور سراجی در مشهد
مشخص نشده
۵۲۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیرو جهت تولیدی کیف در مشهد
مشخص نشده
۵۴۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی کارگر در خط تولید کفش چرم در مشهد
مشخص نشده
۷۰۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی کارگر جهت کار در تولیدی کیف در مشهد
مشخص نشده
۷۵۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت