در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام 5 عنوان شغلی از آذربایجان غربی جهت کار در جلفا
مشخص نشده
۲۵۹ روز قبل
آذربایجان غربی
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید، کارشناس برق، کارشناس کنترل کیفیت
مشخص نشده
۳۰۲ روز قبل
آذربایجان غربی
تمام وقت
استخدام کارشناس کنترل کیفیت (رشته شیمی، صنایع) جهت کار در رشت
۳۰۳ روز قبل
البرز تهران مرکزی قزوین قم سمنان زنجان آذربایجان غربی آذربایجان شرقی کردستان کرمانشاه
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید، کارشناس برق، کارشناس کنترل کیفیت
مشخص نشده
۳۲۴ روز قبل
آذربایجان غربی
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید، کارشناس برق، کارشناس کنترل کیفیت
مشخص نشده
۳۵۲ روز قبل
آذربایجان غربی
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید، متصدی باسکول و کارشناس کنترل کیفیت
۴۰۷ روز قبل
البرز تهران مرکزی قزوین قم سمنان زنجان آذربایجان غربی آذربایجان شرقی کردستان کرمانشاه
تمام وقت
استخدام کارشناس منابع انسانی،کارشناس کنترل کیفیت
مشخص نشده
۴۱۷ روز قبل
تهران یزد آذربایجان غربی کرمان کرمانشاه
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید،متصدی باسکول، کارشناس کنترل کیفیت
۴۳۷ روز قبل
البرز تهران مرکزی قزوین قم سمنان زنجان آذربایجان غربی آذربایجان شرقی کردستان کرمانشاه
تمام وقت
استخدام 5 ردیف شغلی جهت کار در شهر صنعتی رشت
۴۵۶ روز قبل
البرز تهران مرکزی قزوین قم سمنان زنجان آذربایجان غربی آذربایجان شرقی کردستان کرمانشاه
تمام وقت