ارسال آسان
استخدام نسخه پیچ ماهر در داروخانه دکتر حاجی عابدی در محدوده سبلان تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۸، سبلان
تمام وقت پاره وقت
استخدام تکنسین دارویی و آرایشی در داروخانه شبانه روزی قلب تهران در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، توانیر
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام نسخه پیچ با حقوق تا ۱۱ میلیون در داروخانه فریدی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۴، حکیمیه
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 11,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام نسخه پیچ با بیمه در داروخانه دکتر مژگان مهری در حشمتیه تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، حشمتیه
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام نسخه پیچ با بیمه در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام کارآموز نسخه پیچی در داروخانه دکتر گرامی در عباس آباد تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
پاره وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام تکنسین دارویی با بیمه در داروخانه صبا فرشته در الهیه تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
پاره وقت
استخدام کارآموز تکنسین داروخانه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام نسخه پیچ و سیستم زن دارویی و انباردار در تهران
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام تکنسین دارویی در یک داروخانه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام نسخه پیچ و سیستم زن دارویی و انباردار در تهران
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام فروشنده آرایشی دارویی در داروخانه در تهران
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، زیبادشت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام نسخه پیچ در داروخانه دکتر سقازاده در تهران
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
تهران منطقه ۴، خاک سفید-گلشن
تمام وقت پاره وقت
استخدام کارآموز داروخانه در یک داروخانه در اسلامشهر
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
تهران اسلامشهر
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام تکنسین داروخانه در داروخانه شبانه روزی قلب تهران
مشخص نشده
۶۵ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام تکنسین داروخانه (نسخه پیچ) با بیمه در یک داروخانه در تهران
مشخص نشده
۷۴ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت پاره وقت