استخدام تکنسین دارویی و آرایشی در داروخانه شبانه روزی قلب تهران در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، توانیر
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام نسخه پیچ با بیمه در داروخانه دکتر مژگان مهری در حشمتیه تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، حشمتیه
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام تکنسین دارویی در یک مجموعه معتبر در لواسان
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران لواسان
تمام وقت
استخدام نسخه پیچ در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام نسخه پیچ با حقوق تا ۱۱ میلیون در داروخانه فریدی در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، حکیمیه
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 11,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان جدید
استخدام نسخه پیچ با بیمه در داروخانه شبانه روزی دکتر قره باغی در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۰، شهر ری-اقدسیه
تمام وقت
استخدام تکنسین داروخانه با بیمه در پاسداران - ضرابخانه تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، پاسداران - ضرابخانه
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارآموز نسخه پیچی در داروخانه دکتر گرامی در عباس آباد تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
پاره وقت کارآموزی
ارسال آسان
استخدام نسخه پیچ با بیمه در تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام تکنسین داروخانه در تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام نسخه پیچ در داروخانه در تهران
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام کارآموز تکنسین داروخانه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام نسخه پیچ در داروخانه دکتر ارسلان باقری در نارمک
مشخص نشده
۹ روز قبل
تهران منطقه ۸، نارمک
تمام وقت