ارسال آسان
استخدام کارشناس برنامه ریزی و تولید با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۸، خلیج فارس شمالی
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت