استخدام کارشناس تولید و کارشناس تدارکات در گروه صنعتی پویا جهت کار در رشت
۱۱۰ روز قبل
تهران البرز آذربایجان شرقی آذربایجان غربی زنجان سمنان قزوین قم مرکزی
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید و متصدی باسکول از 9 استان کشور جهت کار در رشت
۱۲۸ روز قبل
آذربایجان شرقی آذربایجان غربی البرز تهران زنجان سمنان قزوین قم مرکزی
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید و متصدی باسکول در گز.ه صنعتی پویا از 9 استان کشور
۱۴۶ روز قبل
تهران البرز آذربایجان شرقی آذربایجان غربی زنجان سمنان قزوین قم مرکزی
تمام وقت