ارسال آسان
استخدام اپراتور کامپیوتر با بیمه در پخش صنایع فرهنگی ابر و بن در مشهد
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام انباردار و سرپرست تولید در یک شرکت معتبر در مشهد
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مهندس صنایع با بیمه و سرویس در شرکت نوشین شهد گلسان توس
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مدیر کنترل کیفیت با حقوق 10 تا 12 میلیون در یک شرکت معتبر در مشهد
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام 4 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در مشهد
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 8 عنوان شغلی در گروه صنعتی پویا از 10 استان جهت کار در مازندران
تهران اصفهان خراسان رضوی البرز خراسان جنوبی سمنان قزوین گلستان مازندران هرمزگان
تمام وقت
استخدام 7 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر تولیدی در خراسان رضوی
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت