ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با حقوق تا 12 میلیون و بیمه در البرز صنعت مبنا در تهران
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام منشی با بیمه در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر (منشی) در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام منشی با بیمه در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان