استخدام مدیر فروشگاه در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر در خوزستان
یک فروشگاه زنجیره ای معتبر تخفیفی برای شعبه آبادان جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام سرپرست دفتر ( کارشناس ارشد ) آقا در شهر اهواز
استخدام راشا پارس رایان شرکت راشا پارس رایان (تاکسی ماکسیم) جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان در شهر اهواز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر دفتر آقا در شرکت بین المللی ماکسیم در اهواز
استخدام شرکت بین المللی ماکسیم شرکت بین المللی ماکسیم جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان،شهر اهواز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر دفتر آقا در شرکت بین المللی ماکسیم در آبادان
استخدام شرکت بین المللی ماکسیم شرکت بین المللی ماکسیم جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر داخلی جهت کار در موسسه آموزشی در اهواز
به مدیر داخلی خانم آشنای کامل به کامپیوتر و آموزش و تسلط کامل به امور گرافیک همراه با فن بیان بالا و ظاهری مرتب جهت کار در موسسه آموزشی در اهواز نیازمندیم.
استخدام مدیر دفتر در شرکت بین المللی ماکسیم در آبادان
استخدام  شرکت بین المللی ماکسیم  شرکت بین المللی ماکسیم جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان،آبادان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر داخلی در کلینیک پوست و مو در خوزستان
استخدام کلینیک پوست و مو کلینیک پوست و مو جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مسئول شعبه اهواز در یک شرکت معتبر در خوزستان
یک شرکت معتبر فعال در حوزه حمل و نقل جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر داخلی در مجموعه تابلو سازی احسان در خوزستان
استخدام مجموعه تابلو سازی احسان مجموعه تابلو سازی احسان جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر دفتر آقا در شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم - آبادان
استخدام شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان،آبادان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام سرپرست فروشگاه در فروشگاه های زنجیره ای یک دو سه
استخدام شرکت ساینا پخش کارون فروشگاه های زنجیره ای یک دو سه جهت تکمیل کادر فروش خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر دفتر آقا در شرکت تاکسی ماکسیم آبادان
استخدام شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان،آبادان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر شعبه در یک شرکت معتبر در اهواز
یک شرکت با برند معتبر در صنایع غذایی، برای شعبه پخش خود در  استان خوزستان،اهواز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر دفتر،کارشناس ارتباط با مشتری در آبادان
استخدام شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان خوزستان،شهر آبادان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر داخلی در دفتر فنی مهندسی عمران کارون
استخدام دفتر فنی مهندسی عمران کارون دفتر فنی مهندسی عمران کارون جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان، واقع در کوت عبدا...  از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر دفتر،کارشناس ارتباط با مشتری در آبادان
استخدام شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان خوزستان،شهر آبادان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر دفتر در شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم در اهواز
استخدام تاکسی ماکسیم شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود در استان خوزستان شهر اهواز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام مدیر داخلی جهت کار در داربست فلزی در اهواز
به مدیر داخلی، سن ۲۵ الی ۳۵ سال با حقوق زیر یک میلیون تومان جهت کار در داربست فلزی در اهواز نیازمندیم.
استخدام مدیر دفتر در شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم در آبادان
استخدام شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان خوزستان شهر آبادان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری،مدیر دفتر در آبادان و دزفول
استخدام شرکت تاکسی ماکسیم شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود در استان خوزستان شهر دزفول و آبادان از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.