استخدام 4 عنوان شغلی در اصفهان
مشخص نشده
۳۳۷ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام مترجم حرفه ای با بیمه در مجموعه فرهنگی و انتشاراتی جاد در اصفهان
اصفهان
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت دورکاری