آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام سرایدار جهت همکاری در تبریز
مشخص نشده
۵۷۷ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام سرایدار آقا در پاساژ غزال در تبریز
مشخص نشده
۶۶۵ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام سرایدار جهت کارهای باغبانی و آشپزی در تبریز
مشخص نشده
۱۰۰۴ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام خانواده کم جمعیت جهت سرایداری در تبریز
مشخص نشده
۱۰۴۲ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام یک زوج جهت سرایداری و خدمات در منطقه آزاد ارس
مشخص نشده
۱۳۲۲ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام سرایدار متاهل با ضامن معتبر در تبریز
مشخص نشده
۱۳۶۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام سرایدار ۲۴ ساعته جهت همکاری با شرکت معتبر در تبریز
مشخص نشده
۱۵۸۵ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام یک خانواده جهت سرایداری در تبریز
مشخص نشده
۱۶۸۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام سرایدار جهت همکاری با شرکت معتبر دارویی در تبریز
مشخص نشده
۱۹۹۴ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام سرایدار در موسسه فرهنگی و هنری در تبریز
مشخص نشده
۲۱۰۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام یک شرکت معتبر دارویی در شهر تبریز
مشخص نشده
۲۳۶۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام منشی،حراست،نیروی خدمات در یک شرکت معتبر در تبریز
مشخص نشده
۲۳۹۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت