استخدام مسئول حراست از تهران و مرکزی جهت کار در معدن دلیجان
استخدام مسئول حراست در تهران
استخدام سرپرست انتظامات در یک شرکت معتبر در شهر صنعتی پرند
استخدام انباردار ،حراست، کارگرخط تولید،اپراتور دستگاه، لیفتراک
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری،کارمند انتظامات در تهران
استخدام نیروی حفاظت فیزیکی در یک هولدینگ تولیدی صنعتی / تهران
استخدام انتظامات در یک دانشگاه معتبر در تهران
استخدام حراست بیمارستان جهت همکاری در شهر تهران
استخدام نگهبان و حراست در شرکت میراب در شهرک صنعتی شمس آباد
استخدام کارمند امنیت (انتظامات)،کارمند امنیت(کنترل ترافیک)
استخدام حراست در یک مجموعه درمانی _ زیبایی معتبر
استخدام نیروی حفاظت فیزیکی آقا در پردیس
استخدام نیروی خدماتی فروشگاه،حراست در تهران
استخدام واحد تولید،اداری،انبار،کنترل کیفی،یارد هیزم / 11 استان
استخدام نگهبان با سابقه کار حراست در شرکت ماکسیم - تهران
استخدام کارمند انتظامات،پیک موتوری (دلیوری) در تهران
استخدام مجتمع تجاری اداری اپال در تهران
استخدام نیرو جهت حفاظت و راهنمایی در یک مجموعه اداری - تجاری
استخدام انتظامات آقا در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مسئول حراست در شرکت جهان خودرو قائم در تهران