استخدام حراست در شرکت همایش سازان پایا کیش در بوشهر
بوشهر
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند و مسئول حراست در بوشهر
مشخص نشده
۸۹۶ روز قبل
بوشهر
تمام وقت