استخدام جوشکار با بیمه در یک شرکت معدنی در سیستان و بلوچستان
مشخص نشده
۲۳۸ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام 5 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در سیستان و بلوچستان
مشخص نشده
۵۷۹ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام جوشکار درب و پنجره ساز جهت کار در چابهار
مشخص نشده
۹۴۹ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام نیروی جوشکار پلیت جهت پروژه بدر شرق در چابهار
مشخص نشده
۹۵۷ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام جوشکار حرفه ای ساختمان به همراه محل اسکان در ایرانشهر
مشخص نشده
۱۰۲۸ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام جوشکار پلی اتیلن در سیستان و بلوچستان
مشخص نشده
۱۱۹۰ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام نیروی جوشکار لوله های پلی اتیلن در سیستان و بلوچستان
مشخص نشده
۱۳۳۳ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام جوشکار اسکلت فلزی ماهر در سیستان و بلوچستان
مشخص نشده
۱۵۴۲ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت سابرما در سیستان و بلوچستان
مشخص نشده
۱۵۷۱ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام جوشکار در یک شرکت معتبر در زاهدان
مشخص نشده
۱۷۸۵ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام پنج ردیف شغلی درشرکت سابرما/سیستان و بلوچستان
مشخص نشده
۱۹۶۸ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت