استخدام جوشکار و تراشکار در کردستان و آذربایجان غربی و شرقی
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
آذربایجان غربی آذربایجان شرقی کردستان
تمام وقت