استخدام جوشکار با بیمه در یک شرکت معتبر در بندرعباس
مشخص نشده
۳۴۷ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت پروژه‌ای