ارسال آسان
استخدام جوشکار CO2 در گروه مهندسی تکنو تیو در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام 7 عنوان شغلی در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 30نفر نیروی جوشکار، برشکار در مشهد
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آقا جوشکار بالارو در مشهد
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت