استخدام شرکت آرد سباء در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۱۸۱ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام یک کارخانه تولیدی در جاده هرسین
مشخص نشده
۱۲۱۶ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام یک شرکت تاسیساتی در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۲۸۱ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام جوشکار ست فرم دار مخزن در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۳۶۹ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام جوشکار co2 در شهر کرمانشاه
مشخص نشده
۱۳۷۰ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام جوشکار ماهر جهت شرکت میان کشت در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۴۱۳ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام جوشکار لوله جهت همکاری در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۵۸۰ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام جوشکار ماهر اسکلت جهت کار در سرپل ذهاب
مشخص نشده
۱۶۴۶ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در واحد صنعتی در کرمانشاه
مشخص نشده
۱۷۰۷ روز قبل
کرمانشاه
تمام وقت