استخدام سرپرست فروش آقا در صنایع غذایی معظم طبیعت در 8 استان کشور
۲۸ روز قبل
اصفهان فارس آذربایجان شرقی خوزستان زنجان سیستان و بلوچستان کرمانشاه یزد
تمام وقت
استخدام سرپرست فروش در صنایع غذایی معظم طبیعت در 8 استان کشور
۴۳ روز قبل
آذربایجان شرقی اصفهان خوزستان زنجان سیستان و بلوچستان فارس کرمانشاه یزد
تمام وقت
استخدام رئیس تیم فروش آقا در 10 استان کشور
تهران خراسان رضوی خوزستان کرمان آذربایجان شرقی چهارمحال و بختیاری سیستان و بلوچستان کهگیلویه و بویراحمد بوشهر خراسان شمالی
تمام وقت