استخدام کارشناس کنترل کیفیت برق،تکنسین برق،کارشناس برق
مشخص نشده
۷۰۱ روز قبل
قزوین البرز زنجان همدان گیلان مازندران مرکزی تهران
تمام وقت