ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C در شرکت پایشگر تدبیر افزار در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تازه کار - Junior
C# | ASP.NET | Android
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس اندروید در یک مجموعه در تهران
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پروژه‌ای دورکاری
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
ارشد - Senior
Unity | Android | iOS
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس React Native در تهران
مشخص نشده
۲ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
React Native | Android | iOS
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Flutter در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
Flutter | Android | UI/UX
استخدام برنامه نویس اندروید در شرکت فرهادمارکت در تهران
۸ روز قبل
تهران
تمام وقت دورکاری
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان
ارشد - Senior
Kotlin | Android | Git
استخدام برنامه نویس اندروید در یک شرکت اینترنتی در تهران
مشخص نشده
۳۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ارشد - Senior
Android | Java | Kotlin
استخدام برنامه نویس #C در شرکت پایشگر تدبیر افزار در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تازه کار - Junior
C# | ASP.NET | Android