ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET در یاس ارغوانی در تهران
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
ارشد - Senior
.NET Core | ASP.NET | ASP
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
C# | JavaScript | ASP.NET
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس وب مسلط به C# asp.net MVC /Core در شرکت آرناتل در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
JavaScript | Microsoft SQL Server | ASP.NET
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C در همراهان سیستم آویژه در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
ASP.NET | C# | .NET Core
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس Net Core. در شرکت توسعه خدمات شبکه پیام سامان در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
.NET Core | ASP.NET | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET در شرکت طاها بازار در تهران
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
ارشد - Senior
ASP.NET | Big Data | SEO
ارسال آسان
استخدام مدیر توسعه نرم افزار در شرکت وب وان در تهران
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 25,000,000 تومان
مدیر فنی - CTO
ASP.NET | Microsoft SQL Server | .NET Core
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس VB.NET در گروه آرک در تهران
۱ روز قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
ارشد - Senior
ASP.NET | VB.NET | SQL
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس #C در شرکت پایشگر تدبیر افزار در تهران
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 3,000,000 تومان تا 4,000,000 تومان
تازه کار - Junior
C# | ASP.NET | Android
ارسال آسان
استخدام برنامه نویس ASP.NET Full Stack در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
ASP.NET | C# | Microsoft SQL Server
ارسال آسان
استخدام C# Developer با حقوق، مزایا ، بیمه و پاداش در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
میان رده - Mid Level
ASP.NET | C# | Entity Framework