استخدام 18 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر معدنی جهت کار در خواف و دلیجان
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
اصفهان خراسان رضوی قم مرکزی
تمام وقت
استخدام برقکار با بیمه از اصفهان جهت کار در کرمان
مشخص نشده
۵۳ روز قبل
اصفهان
تمام وقت کارآموزی