استخدام رئیس واحد بازرگانی،سرپرست واحد بازرگانی آقا در تهران
استخدام مدیر بازرگانی در شرکت پخش سراسری دارو گسترمحک در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت جهان خودرو در تهران
استخدام کارشناس روابط عمومی و تبلیغات،مدیر صادرات در تهران
استخدام مسئول دفتر،مدیر بازرگانی،کارشناس امور بانکی در تهران
استخدام 6 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مدیر بازرگانی خارجی (مسئول صادرات) در تهران
استخدام سرپرست کارخانه،مسئول بازرگانی داخلی در تهران
استخدام مدیر بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی در تهران
استخدام سرپرست بازرگانی خارجی آقا در تهران
استخدام مدیر فروش ، مدیر بازرگانی در شرکت بازرگانی در تهران
استخدام مسئول صادرات تسلط به زبان عربی در تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مدیر بازرگانی در شرکت تامین تجارت شهراد امیران - تهران
استخدام مدیر صادرات در یک مجموعه معتبر تولیدی و بازرگانی
استخدام مسئول بازرگانی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارمند بازرگانی خارجی مسلط به ورد و اکسل در تهران
استخدام 12 ردیف شغلی در شرکت پادمیرا مهر پاسارگاد در تهران
استخدام رئیس بازرگانی خارجی جهت شرکت معتبر صنعتی در تهران