استخدام کارگر برق صنعتی و تاسیسات با حقوق مکفی و بیمه در تهران
مشخص نشده
۱۰۶ روز قبل
تهران
تمام وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام کارشناس تاسیسات ساختمان با مزایا توافقی در تهران
مشخص نشده
۲۰۲ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای