آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام نیروی آقا جهت نصب آسانسور در بندر عباس
مشخص نشده
۱۳۴۸ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام سرویس کار آسانسور جهت شرکتی در کیش
مشخص نشده
۱۳۷۰ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام سرویس کار آسانسور جهت کار در بندر عباس
مشخص نشده
۱۳۸۰ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام کمک نصاب آسانسور جهت همکاری در بندر عباس
مشخص نشده
۱۵۶۲ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت نصب آسانسور در بندر عباس
مشخص نشده
۱۷۰۵ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار فنی آسانسور در بندر عباس
مشخص نشده
۱۸۰۷ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار فنی آسانسور در بندر عباس
مشخص نشده
۱۹۳۸ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت