استخدام بازرس فروشگاه در شرکت افق کوروش در ۷ استان
۱۱۹۶ روز قبل
فارس آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اصفهان مازندران خراسان رضوی خراسان جنوبی
تمام وقت