در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام اپیلاسیون کار مجرب جهت زیبا کده ی تک - تبریز
مشخص نشده
۸۳۰ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیرو جهت سالن زیباکده تک در تبریز
مشخص نشده
۹۲۹ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام اپیلاسیون کار جهت همکاری در شهر تبریز
مشخص نشده
۱۰۷۶ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیرو جهت کار در سالن آرایشی در تبریز
مشخص نشده
۱۲۰۶ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیرو خانم مسلط به آمور آرایشی در تبریز
مشخص نشده
۱۲۴۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام رنگ کار ماهر در سالن زیبایی جردن در تبریز
مشخص نشده
۱۳۱۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام شاگرد ساده و نیمه ماهر در آرایشگاه مردانه در تبریز
مشخص نشده
۱۳۸۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام سالن زیبایی زنانه فورا در تبریز
مشخص نشده
۱۵۰۷ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی خانم جهت یک سالن زیبایی در تبریز
مشخص نشده
۱۵۱۴ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کوپ کار و براشینگ کار حرفه ای خانم در شهر تبریز
مشخص نشده
۱۵۲۴ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیرو جهت سالن عروس اشراف در تبریز
مشخص نشده
۱۵۲۴ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام جهت همکاری با سالن زیبایی نگین در تبریز
مشخص نشده
۱۵۳۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت