در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام آرایشگر در سالن زیبایی مهیاناز در مشهد
مشخص نشده
۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام براشینگ کار و میکاپ کار حرفه ای در مشهد
مشخص نشده
۵۶۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی حرفه ای در سالن زیبایی نازنین در مشهد
مشخص نشده
۶۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام آرایشگر خانم نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۷۲۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی حرفه ای در سالن زیبایی نازنین در مشهد
مشخص نشده
۷۵۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام خانم جهت همکاری در سالن آرایشی در مشهد
مشخص نشده
۷۸۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی خانم وارد به امور آرایشگری در مشهد
مشخص نشده
۷۹۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام زیبایی نونینا در شهر مشهد
مشخص نشده
۷۹۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام پرسنل نیمه ماهر در یک سالن زیبایی در مشهد
مشخص نشده
۸۰۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام موسسه زیبایی زن روز در شهر مشهد
مشخص نشده
۸۱۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت