ارسال آسان
استخدام سالن کار با بیمه و پاداش در محدوده جردن تهران
مشخص نشده
۳۲ دقیقه قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام ویترس و هاستس با بیمه و پاداش در کافه شبرو ایران مال در تهران
مشخص نشده
۳۲ دقیقه قبل
تهران منطقه ۲۲، سرو آزاد
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
پاره وقت کارآموزی
استخدام سالن کار و کاپیتان اردر در کافه و رستوران ایوان ربط در تجریش
مشخص نشده
۳۲ دقیقه قبل
تهران منطقه ۱، تجریش
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار با بیمه و پاداش در رستوران همرا در محدوده قبا تهران
مشخص نشده
۳۳ دقیقه قبل
تهران منطقه ۳، قبا
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سالن کار و نظافتچی در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گارسون در زنجان
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام سالن کار (5 روز در هفته) با حقوق تا 15 میلیون و پاداش در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام ویتر با بیمه در یک کافه رستوران در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، شهرک غرب
تمام وقت