ارسال آسان
استخدام ویتر با بیمه در رستوران اقوام ایرانی در محدوده گیشا تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، گیشا
تمام وقت پاره وقت
استخدام ویترس و هاستس با بیمه و پاداش در کافه شبرو ایران مال در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲۲، سرو آزاد
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
پاره وقت کارآموزی
استخدام سالن کار در کافه دی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، توانیر
پاره وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار با بیمه در رستوران اقوام ایرانی در محدوده گیشا تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، گیشا
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار یا ویتر با بیمه و پاداش در محدوده الهیه تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، الهیه
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار (میزبان) با بیمه و پاداش در کافه ژولپ در شیراز
۱ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار در کافه ژانوی در قیطریه
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، قیطریه
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار (5 روز در هفته) با حقوق تا 15 میلیون و پاداش در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سالن دار شیفت شب با بیمه در کافه رستوران فارنهایت در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام گارسون با بیمه در اقدسیه تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، اقدسیه
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار با بیمه در اقدسیه تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، اقدسیه
تمام وقت
استخدام سالن کار در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت تا 2,000,000 تومان
پاره وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار در ماتریس در آرژانتین تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام ویتر و ویترس با پاداش در کافه خانه گدار در دانشگاه تهران تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، دانشگاه تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار در کافه رستوران مانیا در آذربایجان شرقی
مشخص نشده
۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار با بیمه و پاداش در کافه کارزین در نیاوران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
تمام وقت پاره وقت