استخدام سالن کار/ بار در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی
استخدام صندوقدار و سالن کار در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام ویتر - ویترس و سالن کار در کافه رستوران آروکو در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار (میزبان) با بیمه و پاداش در کافه ژولپ در شیراز
۱ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام سالن کار و کاپیتان اردر در کافه و رستوران ایوان ربط در تجریش
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، تجریش
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام ویتر/ویترس، باریستا و سالن کار در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار با بیمه در اقدسیه تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، اقدسیه
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام گارسون با بیمه در اقدسیه تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، اقدسیه
تمام وقت