آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام همکار کارواش با درآمد بالا در تبریز
مشخص نشده
۶۷۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر جهت کار در کارواش در تبریز
مشخص نشده
۱۱۳۵ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کارواش تمام اتوماتیک صدف در تبریز
مشخص نشده
۱۲۱۲ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر کارواش جهت همکاری در تبریز
مشخص نشده
۱۲۳۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام چند نفر کارگر کارواش کارکرده در تبریز
مشخص نشده
۱۲۴۰ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر یا نیمه ماهر کارواش در آذربایجان شرقی
مشخص نشده
۱۲۴۷ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام تعدادی آقا جهت کار در کارواش ساوالان - تبریز
مشخص نشده
۱۲۶۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام تعدادی کارگر ساده جهت کار در کارواش پاک - تبریز
مشخص نشده
۱۲۶۶ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر ساده یا ماهر جهت کار در کارواش در تبریز
مشخص نشده
۱۲۶۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیرو جهت کار در کارواش اتوماتیک در تبریز
مشخص نشده
۱۲۸۲ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر کارواش با درآمد بالا در تبریز
مشخص نشده
۱۳۰۸ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر جهت کار در کارواش در تبریز
مشخص نشده
۱۳۲۹ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر در کارواش اتوماتیک تبریز
مشخص نشده
۱۳۷۴ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام همکار ماهر و نیمه ماهر کارواش در شهر تبریز
مشخص نشده
۱۳۷۶ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر جهت کار در کارواش در تبریز
مشخص نشده
۱۳۹۷ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر کارواش جهت همکاری در شهر تبریز
مشخص نشده
۱۴۱۳ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارواش کار ماهر و نیمه ماهر در تبریز
مشخص نشده
۱۴۳۶ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر کارواش جهت همکاری در شهر تبریز
مشخص نشده
۱۴۴۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت کار در کارواش - تبریز
مشخص نشده
۱۴۵۰ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام کارگر ماهر یا نیمه ماهر جهت کارواش - تبریز
مشخص نشده
۱۴۹۲ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت