آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام 10نفر نیروی کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۳۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام همکار جهت کار در کارواش در زنجان
مشخص نشده
۲۳۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در کارواش در زنجان
مشخص نشده
۲۸۹ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در کارواش در زنجان
مشخص نشده
۴۲۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت