استخدام منشی مدیر عامل با بیمه و پاداش در مهان صنعت آرشام در بهارستان تهران
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام منشی دفتر با بیمه در مشهد
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام منشی با بیمه و بیمه تکمیلی در محدوده جردن تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، جردن
تمام وقت
استخدام منشی با پاداش در اختیاریه تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، اختیاریه
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت