ارسال آسان
استخدام مهندس معماری و منشی آشنا به حسابداری در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
ارسال آسان
استخدام منشی و آرایشگر زنانه در یک سالن زیبائی در اصفهان
مشخص نشده
۷ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام ۷ عنوان شغلی در مطب زیبایی دکتر محمدرضا طاهری در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۰ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام منشی در یک مرکز مشاوره در اصفهان
مشخص نشده
۲۴ روز قبل
اصفهان
پاره وقت دورکاری
استخدام منشی با حقوق تا 7 میلیون، بیمه و پاداش در اصفهان
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام منشی با بیمه در مرکز تندرستی هارمونی در تهران
مشخص نشده
۴۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
استخدام مهندس معماری و منشی آشنا به حسابداری در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام منشی بصورت دورکاری در داروخانه گیاه پزشکی دکتر پیمان رضایی در مشهد
مشخص نشده
۵۲ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت تا 2,000,000 تومان
دورکاری
استخدام منشی در یک مجموعه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۵۶ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام مهندس معماری و منشی آشنا به حسابداری در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام منشی در شرکت مهاجرتی ونوس ایرجی در تهران
مشخص نشده
۷۰ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
استخدام مهندس معماری و منشی آشنا به حسابداری در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام منشی با بیمه و پاداش در شرکت مهاجرتی ونوس ایرجی در تهران
مشخص نشده
۷۸ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
استخدام منشی بصورت دورکاری با بیمه در مرکز تندرستی هارمونی
مشخص نشده
۸۳ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت دورکاری
استخدام مهندس معماری و منشی آشنا به حسابداری در اصفهان
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری