ارسال آسان
استخدام 7 عنوان شغلی در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام 5 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در قزوین
مشخص نشده
۱ روز قبل
قزوین
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام 5 عنوان شغلی در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام 12 عنوان شغلی در اصفهان
مشخص نشده
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام برق کار صنعتی با بیمه و پاداش در شرکت خدمات صنعتی برق آسان تبریز
آذربایجان شرقی
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برقکار صنعتی با بیمه در خوزستان
مشخص نشده
۱ روز قبل
خوزستان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام برق کار صنعتی در هرمزگان
مشخص نشده
۱ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت