ارسال آسان
استخدام 7 عنوان شغلی در خراسان رضوی
مشخص نشده
۱۱ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی برقکار صنعتی در مشهد
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی برقکار، نقاش در مشهد
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی فنی و تکنسین برق مشهد
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام برقکار صنعتی با بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش در مشهد
۴۷ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی ماهر برق صنعتی در مشهد
مشخص نشده
۶۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت