ارسال آسان
استخدام برق کار صنعتی در هرمزگان
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام برقکار صنعتی جهت کار در بندرعباس
مشخص نشده
۹۶۱ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام برقکار جهت شرکت آرد مروارید هرمزگان
مشخص نشده
۱۰۲۵ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت
استخدام باطری سازی سیب در بندر عباس
مشخص نشده
۱۴۰۴ روز قبل
هرمزگان
تمام وقت