استخدام 2نفر نیروی فنی در همدان
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام برق کار صنعتی در شهرک صنعتی بوعلی
مشخص نشده
۶۰۵ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام CNC کار و برق کار صنعتی در همدان
مشخص نشده
۶۴۵ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام نیروی برق صنعتی آقا در همدان
مشخص نشده
۱۱۸۲ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر برق صنعتی در همدان
مشخص نشده
۱۳۷۴ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام برقکار صنعتی با خودرو در همدان
مشخص نشده
۱۴۲۷ روز قبل
همدان
تمام وقت