آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام تکنسین برق صنعتی در شرکت ستاره کیان بیرجند
مشخص نشده
۳۱۵ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر سیم پیچ صنعتی در بجنورد
مشخص نشده
۷۰۲ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام برقکار صنعتی جهت کار در بیرجند
مشخص نشده
۱۱۲۵ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام برقکار آشنا به برق صنعتی در بیرجند
مشخص نشده
۱۱۷۰ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت