آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام تکنسین برق صنعتی در شرکت ستاره کیان بیرجند
مشخص نشده
۳۲۱ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر سیم پیچ صنعتی در بجنورد
مشخص نشده
۷۰۸ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام برقکار صنعتی جهت کار در بیرجند
مشخص نشده
۱۱۳۱ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت
استخدام برقکار آشنا به برق صنعتی در بیرجند
مشخص نشده
۱۱۷۶ روز قبل
خراسان جنوبی
تمام وقت