ارسال آسان
استخدام سالن کار و کاپیتان اردر در کافه و رستوران ایوان ربط در تجریش
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، تجریش
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام سالن کار با بیمه و پاداش در محدوده جردن تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام ویترس و هاستس با بیمه و پاداش در کافه شبرو ایران مال در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۲، سرو آزاد
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
پاره وقت کارآموزی
استخدام سالن کار با بیمه و پاداش در رستوران همرا در محدوده قبا تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۳، قبا
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام سالن کار و نظافتچی در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گارسون در زنجان
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام سالن کار (5 روز در هفته) با حقوق تا 15 میلیون و پاداش در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام ویتر با بیمه در یک کافه رستوران در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، شهرک غرب
تمام وقت