استخدام مهندس برق،مکانیک،شیمی،صنایع،چوب از ۵ استان
مشخص نشده
۵۷۶ روز قبل
خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی سمنان قزوین
تمام وقت
استخدام کارشناس تولید،کارشناس برق در یک شرکت معتبر
مشخص نشده
۵۸۰ روز قبل
خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی سمنان مازندران
تمام وقت